Teisiniai vertimai

Ypatingų žinių, patirties, kvalifikacijos ir tikslumo prašo teisinių dokumentų ir tekstų transformavimas į užsienio kalbas. Ne veltui šie vertimai laikomi viena iš sudėtingiausių vertimų rūšių, nes reikalingos tam tikros teisinės žinios.

Minėtuose tekstuose gausu specialių juridinių terminų, sudėtingų formuluočių, įvairių nuorodų į normatyvinius teisės aktus, todėl vertėjas privalo ne tik surasti originalų tekstą, bet ir kuo tiksliau perteikti jo esmę užsienio kalba, atsižvelgiant į tos šalies kultūrą ir teisinės srities specifiką. Taip pat teisinės srities dokumentacijos vertimai skiriasi nuo kitų rūšių vertimų savo ypatingu tikslumu – pakeitimai ir netikslumai yra griežtai draudžiami.

Mes, „Profvertimai“ kolektyvas, didžiuojamės sukaupę nemažą įvairių įstatymų, įsakymų, nutarimų, kodeksų, dekretų, projektų, taisyklių, įstatų, įsakų, deklaracijų, strategijų, susitarimų, sutarčių, pataisų, protokolų, potvarkių, normatyvų, raštų, teikimų, įgaliojimų ir kitos teisinės dokumentacijos vertimų patirtį.

Siekdami užtikrinti itin tikslų, teisingą ir kokybišką vertimą neretai  į pagalbą pasitelkiame teisės specialistus, kad akylai sukoreguotų atliktą darbą.

Patikėkite savo teisinės dokumentacijos vertimą mums, nes tik mūsų klientai gauna maksimaliai efektyvų rezultatą už minimalias sąnaudas. Skubiems teisiniams vertimams papildomo mokesčio netaikome.